​Privacybeleid

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u als gebruiker van onze website over de verwerking van persoonsgegevens op de website van het bedrijf SegenSolar GmbH, Dieselstraße 2, 50859 Keulen, Duitsland, telefoonnummer: +49 2234 53204-30 faxnummer: +49 2234 – 5320455 alsmede e-mailadres: sales@segensolar.nl.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
PROLIANCE GmbH
www.datenschutzexperte.de
Leopoldstr. 21
80802 München
datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

Wanneer u contact opneemt met de functionaris voor gegevensbescherming, vermeld dan het bedrijf waarop uw vraag betrekking heeft. Voeg bij uw verzoek geen gevoelige informatie zoals een kopie van een identiteitskaart.

2. Reikwijdte en doel van de verwerking van persoonsgegevens
2.1 De website oproepen
Wanneer u deze website www.segensolar.be bezoekt, worden door de internetbrowser die u als gebruiker gebruikt automatisch gegevens naar de server van deze website gestuurd en gedurende een beperkte tijd in een logbestand opgeslagen. Tot de automatische verwijdering worden de volgende gegevens zonder uw verdere invoer opgeslagen:

 • IP-adres van het eindapparaat van de bezoeker,
 • Datum en tijdstip van toegang door de bezoeker,
 • Naam en URL van de door de bezoeker bezochte pagina,
 • Website van waaruit de bezoeker toegang kreeg tot de website (zogenaamde referrer URL),
 • Browser en besturingssysteem van het eindapparaat van de bezoeker, alsmede de naam van de door de bezoeker gebruikte toegangsprovider.

De verwerking van deze persoonsgegevens is gerechtvaardigd op grond van art. 6 lid 1 zin 1 letter f) AVG. Wij hebben een legitiem belang bij de verwerking van gegevens voor het doel,

 • om de verbinding met onze website snel tot stand te brengen,
 • om een gebruiksvriendelijke toepassing van de website mogelijk te maken,
 • de veiligheid en stabiliteit van de systemen te erkennen en te waarborgen, en
 • het beheer van de website te vergemakkelijken en te verbeteren.

De verwerking vindt uitdrukkelijk niet plaats om kennis over u als gebruiker van de website te verkrijgen.

2.2 Contactformulier
U kunt ons berichten sturen via een online contactformulier op onze website. Om een antwoord te ontvangen, moet u ten minste een geldig e-mailadres opgeven. U kunt alle andere informatie vrijwillig verstrekken. Door het versturen van het bericht via het contactformulier geeft u als gebruiker toestemming voor de verwerking van de doorgegeven persoonsgegevens. De gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de behandeling en beantwoording van vragen via het contactformulier. Dit gebeurt op basis van de vrijwillig gegeven toestemming conform Art. 6 (1) zin 1 a) AVG. De voor het gebruik van het contactformulier verzamelde persoonsgegevens worden automatisch gewist zodra de aanvraag is afgehandeld en er geen reden is voor verdere opslag.

2.3 Nieuwsbrief
Door u in te schrijven voor het ontvangen van de nieuwsbrief stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens. Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief hoeft u alleen een e-mailadres op te geven. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 letter a) AVG.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van toekomstige nieuwsbrieven. Dit kan via een speciale link aan het einde van de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar sales@segensolar.nl.

3. Gegevens doorgeven
Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden wanneer

 • de betrokkene hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 letter a) AVG,
 • de verstrekking overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, onder f) AVG noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen en er geen reden is om aan te nemen dat de betrokkene een hoger legitiem belang heeft bij het niet verstrekken van zijn of haar gegevens,
 • de doorgifte van gegevens is onderworpen aan een wettelijke verplichting overeenkomstig artikel 6, lid 1, sent. 1 lit. c) AVG er een wettelijke verplichting bestaat, en/of
 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contractuele relatie met de betrokkene op grond van art. 6 (1) zin 1 (b) AVG.

In andere gevallen worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt.

4. Cookies
Op de website worden zogenaamde cookies gebruikt. Dit zijn gegevenspakketten die worden uitgewisseld tussen de server van de website en de browser die u gebruikt. Deze worden opgeslagen door de respectieve apparaten die worden gebruikt (pc, notebook, tablet, smartphone, enz.) wanneer u de website bezoekt. In dit opzicht kunnen cookies geen schade toebrengen aan de gebruikte apparaten. Ze bevatten met name geen virussen of andere malware. In de cookies wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Wij kunnen derhalve op geen enkele wijze rechtstreeks kennis nemen van de identiteit van de respectieve gebruiker van de website.

Cookies worden meestal geaccepteerd volgens de basisinstellingen van de browsers. De browserinstellingen kunnen zodanig worden geconfigureerd dat cookies niet worden geaccepteerd op de gebruikte apparaten of dat telkens een speciale melding wordt gegeven voordat een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Er zij echter op gewezen dat het deactiveren van cookies kan betekenen dat niet alle functies van de website optimaal kunnen worden gebruikt.

Het gebruik van cookies dient om het gebruik van onze website gemakkelijker te maken. Zo kunnen sessiecookies bijvoorbeeld worden gebruikt om na te gaan of de gebruiker reeds individuele pagina’s van de website heeft bezocht. Na het verlaten van de website worden deze sessiecookies automatisch verwijderd.

Tijdelijke cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Deze worden tijdelijk opgeslagen op het apparaat van de bezoeker. Wanneer de website opnieuw wordt bezocht, wordt automatisch herkend dat de bezoeker de pagina al eerder heeft opgeroepen en welke invoer en instellingen zijn gedaan, zodat deze niet hoeven te worden herhaald.

Cookies worden ook gebruikt om het websitebezoek te analyseren voor statistische doeleinden en om de website te verbeteren. Deze cookies maken het mogelijk om bij een nieuw bezoek automatisch te herkennen dat de website al eerder door de bezoeker is bezocht. In dat geval worden de cookies na een bepaalde periode automatisch verwijderd.

De door cookies verwerkte gegevens zijn voor de bovengenoemde doeleinden gerechtvaardigd om onze gerechtvaardigde belangen op grond van art. 6 (1) zin 1 letter f) AVG te beschermen.

5. Analysediensten voor websites, tracking
Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (“Google”).

De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze analyse-instrumenten is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de ACG. De website-analyse is in ons legitieme belang en dient voor de statistische verzameling van paginagebruik voor de voortdurende verbetering van onze website en het aanbod van onze diensten.

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Indien IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) worden doorgegeven aan Google en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: Browser Add On om Google Analytics te deactiveren. Ga voor meer informatie over de gegevensverwerking door Google naar https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

6. Gebruik van Google Maps
Deze website gebruikt Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door u als bezoeker. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy). Daar kunt u ook uw persoonlijke gegevensbeschermingsinstellingen wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Gedetailleerde instructies voor het beheer van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier (https://support.google.com/accounts/answer/3024190).

7. Gebruik van plugins voor sociale media

7.1 Facebook
Wij gebruiken sociale plugins (“plugins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”), op onze website.

Wanneer een bezoeker dit aanbod oproept, maakt zijn browser een rechtstreekse verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar de browser van de bezoeker gestuurd en door deze in onze website geïntegreerd. Wij hebben dus geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeren de bezoeker daarom naargelang zijn kennisniveau:

Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie dat een bezoeker de desbetreffende pagina van het aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker is ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan zijn of haar Facebook-account. Als bezoekers met de plugins interageren, bijvoorbeeld door op de Like-knop te klikken of een commentaar te plaatsen, wordt de desbetreffende informatie rechtstreeks van hun browser naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Als een bezoeker geen lid is van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn of haar IP-adres achterhaalt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de bijbehorende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruikers, zijn te vinden in de informatie over gegevensbescherming van Facebook op: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als u lid bent van Facebook en niet wilt dat Facebook via deze website gegevens over u verzamelt en deze koppelt aan uw bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u de website bezoekt.

7.2 Twitter
Functies van de Twitter-dienst zijn geïntegreerd op onze website. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc, Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Door het gebruik van Twitter en de functie “Re-Tweet” worden de door de bezoeker bezochte websites gekoppeld aan zijn Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven.

Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op http://twitter.com/privacy.

U kunt de privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings.

7.3 XING
Wij gebruiken onderdelen van het XING.com-netwerk op onze website. Deze onderdelen zijn een dienst van XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Bij elk individueel bezoek aan onze website die met een dergelijke component is uitgerust, zorgt deze component ervoor dat de browser die u gebruikt een overeenkomstige weergave van de component van XING downloadt.

Voor zover wij weten, slaat XING geen persoonlijke gegevens van de gebruiker op over de toegang tot onze website. XING slaat ook geen IP-adressen op. Bovendien is er geen evaluatie van het gebruiksgedrag via het gebruik van cookies in verband met de “XING Share Button”. Meer informatie hierover is te vinden in de informatie over gegevensbescherming voor de XING Share-knop op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

7.4 LinkedIn
Wij gebruiken onderdelen van het LinkedIn-netwerk op onze website. LinkedIn is een dienst van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Bij elke individuele oproep van onze website die met een dergelijke component is uitgerust, zorgt deze component ervoor dat de browser die u gebruikt een overeenkomstige weergave van de component van LinkedIn downloadt.

Dit proces informeert LinkedIn welke specifieke pagina van onze website momenteel wordt bezocht. Als u op de LinkedIn “Recommend Button” klikt terwijl u bent ingelogd op uw LinkedIn account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw LinkedIn profiel. Hierdoor kan LinkedIn het bezoek aan onze pagina’s toewijzen aan uw LinkedIn gebruikersaccount.

Wij hebben geen invloed op de gegevens die LinkedIn hiermee verzamelt, noch op de omvang van deze door LinkedIn verzamelde gegevens. Wij hebben ook geen kennis van de inhoud van de gegevens die aan LinkedIn worden doorgegeven. Details over het verzamelen van gegevens door LinkedIn en over uw rechten en instellingsmogelijkheden vindt u in de informatie over gegevensbescherming van LinkedIn. U kunt deze informatie vinden op http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

7.5 Pinterest
Wij gebruiken de dienst pinterest.com op onze website. Pinterest.com is een dienst van Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, VS. Via de geïntegreerde “Pin it” knop op onze site, ontvangt Pinterest de informatie dat u de betreffende pagina van onze website heeft bezocht. Als u bent ingelogd op Pinterest, kan Pinterest dit bezoek aan onze site toewijzen aan uw Pinterest-account en zo de gegevens koppelen. De gegevens die worden doorgegeven door op de knop “Pin it” te klikken, worden door Pinterest opgeslagen. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verwerking en het gebruik ervan, alsmede uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Pinterest, dat u kunt openen op http://pinterest.com/about/privacy/.

Om te voorkomen dat Pinterest uw bezoek aan onze site koppelt aan uw Pinterest account, moet u uitloggen bij uw Pinterest account voordat u onze site bezoekt.

7.6 YouTube
Onze website bevat ten minste één plugin van YouTube, eigendom van Google Inc. gevestigd in San Bruno/Californië, VS.

Wij gebruiken de YouTube no-cookies functie, d.w.z. wij hebben uitgebreide gegevensbescherming geactiveerd, video’s worden niet via youtube.com benaderd, maar via youtube-nocookie.com.

YouTube verzorgt dit zelf en zorgt er zo voor dat YouTube in eerste instantie geen cookies op uw apparaat opslaat. Bij het oproepen van de betreffende pagina’s worden echter het IP-adres en de andere in punt 4 genoemde gegevens doorgegeven en zo wordt met name informatie verstrekt over welke van onze internetpagina’s u hebt bezocht. Deze informatie kan echter niet aan u worden toegewezen als u permanent bent aangemeld bij YouTube of een andere Google-service wanneer u de pagina opent.

Zodra u het afspelen van een ingesloten video start door erop te klikken, slaat YouTube via de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus alleen cookies op uw apparaat op, die geen persoonlijk identificeerbare gegevens bevatten, tenzij u op dat moment bent aangemeld bij een Google-dienst. Deze cookies kunnen worden voorkomen door de juiste browserinstellingen en extensies.

Google/YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland – Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

7.7 Google+
Wij gebruiken de functies van Google+ op onze website.

Het sociale netwerk wordt aangeboden door Google Inc, dat gevestigd is in de VS, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View.

Met Google+ kunt u inhoud wereldwijd publiceren via zijn knop. U krijgt ook gepersonaliseerde inhoud van Google en partneraanbieders aangeboden.

Google slaat uw beoordeling (+1) op over inhoud en informatie van websites waarop u bij het geven van een +1 hebt geklikt. Uw +1-waardering kan samen met uw profielnaam en foto in andere Google-services worden weergegeven. Google verzamelt een totaal van uw 1+ activiteiten. Deze verzameling dient om het aanbod van Google voor u te optimaliseren en te personaliseren.

Om het Google+ platform te gebruiken, maak je een wereldwijd zichtbaar profiel aan onder een naam naar keuze. De naam die u kiest, wordt ook gebruikt in de andere Google-services. Iedereen die uw e-mailadres kent, kan dus toegang krijgen tot uw Google+ profiel. Google gebruikt de verzamelde gegevens in het kader van de gegevensbescherming onder andere om statistieken op te stellen, die in totaal aan partnerbedrijven worden doorgegeven of op andere wijze worden gebruikt.

Details over het gebruik van gegevens en het privacybeleid zijn te vinden op http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. De link geeft ook instructies voor het individueel instellen van gegevensbescherming op Google+.

8. Uw rechten als betrokkene
Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt naar aanleiding van uw bezoek aan onze website, hebt u als “betrokkene” in de zin van de AVG recht op de volgende rechten:

8.1 Informatie
U kunt ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Er bestaat geen recht op informatie indien de verstrekking van de gevraagde informatie in strijd zou zijn met de geheimhoudingsplicht van artikel 83 StBerG of indien de informatie om andere redenen geheim moet worden gehouden, met name vanwege een hoger legitiem belang van een derde. Niettegenstaande het bovenstaande kan er een verplichting bestaan om de informatie te verstrekken indien uw belangen zwaarder wegen dan het belang van geheimhouding, met name gelet op dreigende schade. Het recht op informatie is ook uitgesloten indien de gegevens alleen worden opgeslagen omdat zij niet mogen worden gewist vanwege wettelijke of statutaire bewaartermijnen of uitsluitend dienen voor de beveiliging van gegevens of de controle op de gegevensbescherming, mits het verstrekken van informatie een onevenredig grote inspanning zou vergen en de verwerking voor andere doeleinden wordt uitgesloten door passende technische en organisatorische maatregelen. Mits het recht op informatie in uw geval niet is uitgesloten en uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, kunt u ons om informatie vragen over het volgende:

 • Doeleinden van de verwerking,
 • Categorieën van door u verwerkte persoonsgegevens,
 • ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen,
 • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van de opslagperiode,
 • het bestaan van een recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te corrigeren, te wissen of te beperken of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking,
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming,
 • indien de persoonsgegevens niet bij u als betrokkene zijn verzameld, de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens,
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede over de reikwijdte en de beoogde effecten van geautomatiseerde besluitvorming,

in het geval van doorgifte aan ontvangers in derde landen, indien er geen besluit van de EU-Commissie is over de toereikendheid van het beschermingsniveau overeenkomstig artikel 45, lid 3, AVG, informatie over welke passende waarborgen worden geboden voor de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 46, lid 2, AVG.

8.2 Correctie en voltooiing
Als u ontdekt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, kunt u ons verzoeken deze onjuiste gegevens onverwijld te corrigeren. Als uw persoonlijke gegevens onvolledig zijn, kunt u vragen deze aan te vullen.

8.3 Verwijdering
U hebt het recht om te worden gewist (“recht om te worden vergeten”), tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op informatie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de vervulling van een taak van algemeen belang en een van de volgende gronden van toepassing is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij werden verwerkt.
 • De rechtvaardiging voor de verwerking was uitsluitend uw toestemming, die u hebt ingetrokken.
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wij openbaar hebben gemaakt.
 • U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens die wij niet openbaar hebben gemaakt en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking.
 • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

Er bestaat geen recht op verwijdering indien, in het geval van rechtmatige niet-geautomatiseerde gegevensverwerking, verwijdering wegens de bijzondere aard van de opslag niet of slechts met onevenredige inspanningen mogelijk is en uw belang bij verwijdering gering is. In dat geval komt de beperking van de verwerking in de plaats van de verwijdering.

8.4 Beperking van de verwerking
U kunt ons verzoeken de verwerking te beperken als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens. In dat geval kan de beperking worden aangevraagd voor de periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren.
 • De verwerking is onwettig en in plaats van wissen verzoekt u om beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens zijn door ons niet langer nodig voor de verwerking, maar u heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • U hebt een bezwaarschrift ingediend overeenkomstig art. 21, lid 1, AVG. De beperking van de verwerking kan worden aangevraagd zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan uw redenen.

Beperking van de verwerking betekent dat de persoonsgegevens alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang. Voordat wij de beperking opheffen, moeten wij u informeren.

8.5 Dataportabiliteit
U hebt recht op gegevensportabiliteit als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, eerste zin, letter a) of artikel 9, lid 2, letter a) AVG) of op een overeenkomst waarbij u partij bent en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid omvat in dit geval de volgende rechten, mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen: U kunt ons verzoeken u de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. U hebt het recht om deze gegevens zonder belemmering van onze kant aan een andere beheerder over te dragen. Indien dit technisch haalbaar is, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen.

8.6 Oppositie
Indien de verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, eerste zin, onder e), van de Algemene wet inzake gegevensbescherming (vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak ter uitoefening van het openbaar gezag) of op artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de Algemene wet inzake gegevensbescherming (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking of van een derde), hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie. Dit geldt ook voor profilering op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, onder e) of f), AVG. Na uitoefening van het recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Dit geldt ook voor de profilering in verband met dergelijke direct marketing. Na uitoefening van dit recht van verzet zullen wij de betrokken persoonsgegevens niet langer gebruiken voor direct marketing.

U hebt de mogelijkheid uw bezwaar informeel telefonisch, per e-mail of aan ons aan het begin van deze verklaring inzake gegevensbescherming vermelde postadres kenbaar te maken.

8.7 Intrekking van de toestemming
U hebt het recht uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. De herroeping van de toestemming kan informeel worden meegedeeld per telefoon, e-mail of aan ons postadres. De intrekking laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de ontvangst van de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet. Na ontvangst van de herroeping wordt de gegevensverwerking, die uitsluitend op uw toestemming was gebaseerd, stopgezet.

8.8 Klacht
Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die bevoegd is voor de plaats waar u woont of werkt of voor de plaats van de vermeende inbreuk.

9. Dit privacybeleid bijwerken
Dit privacybeleid is actueel vanaf 02.10.2020. Wij behouden ons het recht voor om het privacybeleid te zijner tijd bij te werken om de gegevensbescherming te verbeteren en/of aan te passen aan veranderingen in de officiële praktijk of jurisprudentie.